Certyfikaty


Posiadamy następujące certyfikaty:
1. Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
3. Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
4. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
5. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
6. Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań przez przedsiębiorców prowadzących okręgową stację kontroli pojazdów
7. Certyfikat Jakości ISO 9001:2008
8. Zaświadczenie potwierdzające poddanie się badaniu SQAS
9. Świadectwo stosowania oryginalnych części oraz normy i standardów obsługi Klienta wymaganych przez SACHS 7. Certyfikat Jakości ISO 9001:2015.
Copyright 2o13
AUTOZAK sp. z o.o.